Usluge kupcima nekretnina

Biti kupac nepokretnosti u trenutnoj situaciji na tržištu nepokretnosti u Srbiji znači biti u povlašćenom položaju u smislu velike i raznovrsne ponude s jedne strane i male potražnje s druge strane.

Jedan od problema na koje kupci nepokretnosti prvo naiđu je upravo ta velika ponuda iz koje nije lako odabrati traženu nepokretnost, kako zbog nedorečenosti oglasa prodaje tako i zbog potrebnog vremena za obilazak mnogobrojnih nepokretnosti.

Angažovanjem naše agencije dobijate ponudu svedenu, u skladu sa traženim karakteristikama, na razumnu meru što klijentu omogućava lakši izbor i značajno skraćuje vreme potrebno za obilazak.

Drugi korpus problema koji čeka kupce nepokretnosti posle pronalaženja odgovarajuće nekretnine je finalno utvrđivanje kupoprodajne cene tj.pregovor sa prodavcem, provera valjanosti dokumentacije, izrada predugovora i određivanje kapare, izrada i overa kupoprodajnog ugovora kod notara, plaćanje i preuzimanje nepokretnosti.

Svaka od ovih stavki je potencijalni izvor problema i nervoze kod obeju strana i često razlog za odustanak od izabrane nekretnine čime se kupac vraća na početak celokupnog procesa.

Agencija Znamen kapital umesto klijenta vrši proces pregovaranja, proveru dokumentacije, pripremu za odlazak kod notara i pomaže kod izrade predugovora, ugovora, određivanju kapare, načinu i vremenu primopredaje nepokretnosti, a sve u dogovoru sa klijentom.

Najčešće kupci previde radnje i obaveze koje nastupaju po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, a odnose se na prenos vlasništva kod nadležnog katastra, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, prijavu promena poreskom organu, prenosa kod javnih preduzeća i ostalo.
Znamen kapital našim klijentima pruža pomoć u svim prethodno navedenim post prodajnim aktivnostima.

NAPOMENA KUPCIMA – svako nastupanje u lični ime kao kupca nepokretnosti nosi rizik zato što svima sa kojima stupate u kontakt prilikom traženja nekretnine dajete na neki način informaciju da posedujete gotovinu za kupovinu. Jedan od saveta našim klijentima koji dajemo na tu temu je da novac obavezno tokom postupka kupovine drže na računu u banci i da je sve dok je moguće agencija vrši nastup umesto klijenta radi zaštite indetiteta kupca.

Napominjemo da naša agencija nudi i uslugu posredovanja pri zakupu nepokretnosti tako da klijenti čiji je cilj kupovine nekretnine njeno dalje iznajmljivanje mogu nastaviti saradnju u domenu zakupa.

Naša agencija u saradnji sa poslovnim pratnerima nudi i mogućnost povoljnijeg renoviranja i opremanja kupljene nepokretnosti.
Sve vreme procesa kupovina na raspolaganju klijentima je i naš poslovni partner advokatska kancelarija

Kreirajte uslove saradnje sa nama