Prodavci poljoprivrednog zemljišta

Kompletna usluga prodavcima poljoprivrednog zemljišta

Agencija Znamen kapital ima za cilj da prodavcima poljoprivrednog zemljišta pruža usluge na jasan, ekonomičan i savremen način. Naši klijenti prodavci poljoprivrednog zemljišta mogu računati na kompletnu uslugu bez obzira na lokaciju i veličinu parcela koje nude na prodaju.

Prodaja zemljišta kao i u ostalom svih nepokretnosti je proces koji se sastoji od pravnih, finansijskih i poreskih elemenata. Sve vreme procesa agencija usmerava, informiše i pomaže klijentu da sve protekne sa što manje angažmana od strane klijenta i naravno sa što manje troškova.

Bez dodatnih troškova tokom saradnje

Ekonomičnost procesa kupoprodaje je uvek važna, a naročito kada se radi o manjim kupoprodajnim iznosima. Naša procedura je osmišljena da klijent što lakše i što brže prođe kroz ceo proces i postigne što bolju cenu. To postižemo na vise načina od razmene dokumentacije elektronskim i poštanskim putem, preko preciznog pozicioniranja ponuđene parcele bez izlaska na teren do efikasnog i ciljanog reklamiranja ponuđenog zemljišta.

Sve eventualne probleme rešavamo u dogovoru sa klijentom, a nudimo razne načine komunikacije od telefona, sms-a ,elektronske pošte, skypa, vibera. Sve po želji i potrebi klijenta.

Vaša lokacija sa koje želite da poslujete sa nama nije problem već izazov koji rešavamo.

Tokom saradnje sa nama imate pravo na izveštaje o kretanju cena, obimu prometa i kokurentnim cenama, a sve po unapred postignutom dogovoru.
Preporučujemo za početak da nas pozovete ili pošaljete e-mail sa okvirnim predlogom za saradnju i sa pitanjima koje imate.

Napominjemo da po zakonu o deviznom poslovanju imate pravo da primate novac po osnovu koprodaje i iznajmljivanja zemljišta u stranim sredstvima plaćanja (euro, dolar, franak i itd.)

Našim klijentima nudimo savetodavne  usluge u vezi sređivanja dokumentacije u katastru, pripreme predugovora ,ugovora i propratnih dokumenata. Sve u cilju pripreme dokumentacije za nesmetanu overu kupoprodajnog ugovora kod javnih beležnika-notara.
Naša provizija se plaća prilikom zaključenja kuporpodajnog ugovora, a svi eventualni ostali troškovi se unapred dogovaraju.

KREIRAJTE USLOVE SARADNJE SA NAMA

KONTAKT PODACI