Katastarski lavirint

Priprema za poslove sa katastrom

Pre nego krenete do katastra preporučujemo da se dobro informišete, a odličan izvor je sajt Republičkog geodetskog zavoda (RGZ)-Katastar gde možete naći odgovore na mnoga pitanja i nedoumice, kao i radno vreme nadležne službe.

Na našem sajtu ili sajtu katastra možete preuzeti potrebna dokumenta i pripremiti uplatnice ( najbolje je proveriti kod nadležnog katastra pre uplate).

Naša preporuka je da svakako proverite kako je Vaša imovina upisana u katastru, jer je to jedini validan dokument, sve ostalo je pod znakom pitanja.

Zato bi trebalo blagovremeno upisivati u katastru promene koje prate život nepokretnosti,a sve sa ciljem čiste situacije, kako zarad prodaje i nasledstva tako i radi potencijalne borbe sa poreskom službom i možda najvažnije izbegavanje greške ili možda prevare, a sve zbog nedostataka u dokumentaciji.

Sve što ne platite odmah platićete kasnije, katastar neće ukinuti takse. Male su šanse da bilo koja taksa manje košta , a sve što ne platite Vi platiće Vaši naslednici uvećano za postupke dokazivanja.

Napominjemo da po uvođenju javnih beležnika , poznatih kao notari, stanje u katastru postaje nezaobilazni dokument kod kupoprodaje, kupci ni na koji način ne mogu da realizuju kupoprodajni ugovor bez prenosa u katastru , a to mogu činiti samo sa overenim kupoprodajnim ugovorom kod notara i tu nema mogućnosti za izuzetke.

Skraćeno, nepokretnost sa nerešenim stanjem u katastru nije roba za prodaju ni kupovinu, a kako regulativa napreduju neće biti moguće ni nasledstvo ni poklon.

Imajte u vidu da katastar najčešće predmete rešava u roku od 30 dana od predaje celokupne dokumentacije tako da je naš predlog da se blagovremeno podnese zahtev.

Napominjemo da se u mnogim slučajevima čeka i dva, tri meseca što može jako zakomplikovati vaš plan o prodaji, zalozi ili nasledstvu ukoliko neposredno pre nameravane procedure krenete u katastarske izmene.

Po dobijanju rešenja iz kastra za bilo koju radnju obavezno proveriti novo stanje i pažljivo proveriti slovo po slovo, broj po broj, greške se dešavaju, a kasnije prave problem kao i sve ostalo.

Naravno strpljenje,olovka,vreme i osmeh su više nego korisni za sto lakši prolazak kroz kastarski lavirint.
Prvo proverite sledeće:

1. Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis
2. Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru
3. Pripremite dokumentaciju
4. Platite takse
5. Sastavite zahtev za upis
6. Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom nadležnoj službi Republičkog geodetskog zavoda (RGZ)-Katastar

Srećno

KONTAKT PODACI