Kupci poljoprivrednog zemljišta

898442-summertime-pictures

Jedan od oblika investiranja u nepokretnosti je kupovina poljoprivrednog zemljišta.

Dok su ciljevi kupovine poljoprivrednog zemljišta različiti, od kupovine zarad započinjanja poljoprivredne proizvodnje, ukrupnjavanja poseda, kupovine radi rentiranja ili zarade na razlici u ceni, problemi su uvek isti- od usitnjenosti parcela, više suvlasnika na istoj parceli, neukosti prodavca, nepotpuna dokumentacija i slično, što sve zajedno čini da je tržište poljoprivrednog zemljišta nestandardizovano, haotično i suviše inertno.

Agencija Znamen kapital ima u poslovnoj ponudi širok spektar usluga namenjenih kupcima poljoprivrednog zemljišta koje kupcima pomažu u realizaciji investiranja kroz kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Kupcima nudimo ciljanu kupovinu, teritorijalnu kampanju, dugoročnu saradnju na ukrupnjavanju poseda, izveštaje o stanju na tržištu, preciznu digitalnu prezentaciju i najvažniju od svih usluga- fleksibilnu saradnju.

Napominjemo da agencija ima celovit uvid u ponudu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije kako preko raznih oglasnika tako i u ponudu Agencije za stečaj, Agencije za privatizaciju, ponudu banaka, lokalnih privrednih sudova tako da naši klijenti imaju najširi mogući izbor za investiranje.

Klijentima nudimo savremene načine komunikacije i razmene dokumentacije putem telefona, elektronske pošte, vibera, skype do potpisivanja ugovora elektronskim potpisom ili putem pošte, što celokupnu proceduru čini bržom, jednostavnijom i naročito važno – ekonomičnom, tako da su naše usluge isplative bez obzira na veličinu poseda i nameravane investicije.

Vaša lokacija sa koje želite da poslujete sa nama nije problem već izazov koji rešavamo.

Ukoliko još niste precizirali vašu investicionu nameru kontaktirajte nas kako radi dobijanja potrebnih informacija tako i upisivanja na nezvaničnu listu potražnje.

 

KREIRAJTE USLOVE SARADNJE SA NAMA