Legalizacija objekata

Legalizacija objekta po novom Zakonu o ozakonjenju objekta je obavezna.

Zakonodavac je planirao da za sve nelegalne objekte izda rešenje o rušenju.

Samo rušenje je teško sprovodljivo naročito u trenutnoj situaciji kada postoji po proceni oko 1,500,000 nelegalnih objekata, te je zakonodavac predvideo zabranu vršenja pravnog posla nad(sa) nelegalnim nepokretnostima kao meru sankcionisanja vlasnika nelegalnih objekata.

Naime ukoliko vlasnik nelegalnog objekta u roku od 30 dana po dobijanju rešenja o rušenju ne započne proces legalizacije tj.ozakonjenja objekata nadležni organ nalaže po službenoj dužnosti Katastru da unese zabeležbu zabrane prenosa kojom se faktički konkretna nepokretnost stavlja van prometa.
Zabrana prometa se odnosi i na prenos vlasništva na osnovu nasleđa,poklona i kupoprodaje.

Napominjemo da je nadležno ministarstvo saopštilo da planiraju i izmenu poreskih stopa za nelegalne objekte u cilju naplate desetostrukog iznosa poreza na imovinu za nelegalne objekte.
I do sada u praksi od kad je uvedena obavezna overa kupoprodajnih ugovora kod javnih beležnika tj.notara bilo problema kada je predmet ugovora bila nelegalna nepokretnost.

Sve zajedno ukazuje da će manje- više svi vlasnici nelegalnih objekata morati pre ili kasnije da izvrše legalizaciju.

Bitno je napomenuti budućim prodavcima da se po sadašnjem troškovniku više isplati da se pre prodaje izvrši legalizacija nego da se prodajna cena spušta za 1000-2000 evra, jer se za manje novca završava celokupan proces.