osigurani posrednici

Osiguranje

U skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013), a u vezi sa članom 13.ovog zakona:

Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu

                                                             

                                                         Član 13.

Posrednik je dužan da sa društvom za osiguranje koje ima sedište u Republici Srbiji ima  važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koja bi mogla da nastane za nalogodavca usled neispunjenja ugovornih obaveza  preuzetih ugovorom o posredovanju iz člana 15.ovog zakona ,kao I obaveza propisanih članom 16.ovog zakona.

Za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu obavljanjem posredovanja svota osiguranja iznosi minimalno 15.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju,odnosno ukupno minimalno 45.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.

 

ZNAMEN KAPITAL ima zaključen Ugovor o osiguranja sa AMS Osiguranjem.

Naši klijenti su i na ovaj način zaštićeni u poslovanju sa nama. Naša namera je da proširimo saradnju sa osiguravajućim kućama kako po iznosu sume osiguranja tako i po vrstama osiguranja, a sve u cilju pružanja kompletne usluge klijentima u vezi poslovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.