Land – Page 2

Zemljište Čamurlija Trupale 13

Zemljište Čamurlija Trupale 13 ukupne površine 9964 m2. Zemljište se...Detaljno→

69.748€

Zemljište Čamurlija Trupale 12

Zemljište Čamurlija Trupale 12 ukupne površine 2510 m2. Zemljište se...Detaljno→

20.100€

Zemljište Čamurlija Trupale 11

Zemljište Čamurlija Trupale 11 ukupne površine 2562 m2. Zemljište se...Detaljno→

23.058€

Zemljište Čamurlija Trupale 10

Zemljište Čamurlija Trupale 10 ukupne površine 12741 m2. Do granice...Detaljno→

99.400€

Zemljište Čamurlija Trupale 9

Zemljište Čamurlija Trupale 9  površine 23087 m2. Zemljište se nalazi...Detaljno→

161.600€

Zemljište Čamurlija Trupale 8

Zemljište Čamurlija Trupale 8 ukupne površine 12609 m2. Zemljište se...Detaljno→

99.611€

Privredno zemljište Čamurlija Trupale 7

Privredno zemljište Čamurlija Trupale 7 ukupne površine 6043 m2. Zemljište...Detaljno→

90.645€

Zemljište Čamurlija Trupale 6

Zemljište Čamurlija Trupale 6 ukupne površine 3765 m2. Zemljište se...Detaljno→

22.590€

Zemljište Niš Čamurlijski put

Zemljište Niš Čamurlijski put površine 5793 m2. Privatna svojina 1/1....Detaljno→

115.860€

Zemljište Čamurlijski put Niš

Zemljište Čamurlijski put Niš površine 2664 m2. Po planu predviđeno...Detaljno→

53.280€